Jordbruk

Grimslättgårds jordbruk

På Grimslättsgård arbetar vi med ekologiskt jordbruk, dels för att berika den biologiska mångfalden och sträva mot en hållbar matproduktion som är kretsloppsanpassad, men också för att ge ett så bra liv till våra djur som möjligt.

Under vintern går de på lösdrift på vår gård och under sommaren släpps de ut på sommarbete i naturreservaten i bohusläns skärgård.

 

Våra kor

 

Precis som våra får, går korna på sommarebete i naturreservaten. Våra kor är en korsning mellan lättare köttrasko och lantraserna Fjällko och Fjordfä.

 

 

 

Nu har vi upphört med egen köttförsäljning! Istället hänvisar vi till Nasseröds Bigårdar i Hamburgesund, som blivit våra återförsäljare. Du hittar mer info på vår kontaktsida!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagom till jul brukar vi ha kalvning, här är vinterns första kalv på Grimslätt!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Åter var det dags för hemtagning av får från Kalvö-Lindö. Här har vi hjälp av Janne med hunden Bobby och Leif-Åke med Ida. Här kan du se Leif-Åkes bild-dokumentation >>.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Naturskyddsföreningen och LRF anordnade en skogsdag om kalhyggesfrittskogsbruk på Grimslättgård. Föredragshållare var Martin Jentzen från Silvaskog (www.silvaskog.se). Skogen på bilden höggs med Silvaskogs metod för ca två år sedan. Visst är den fin?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikel om Grimslätt gård i tidningen "Ekologiskt Lantbruk" >>

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Här släpper vi ut första gänget tackor och lamm på så kallat välkomstbete. Där de går några veckor innan det är dags att flytta ut på sommarbetet på öarna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Nytt från Gården!

Copyright © All Rights Reserved

Gotlandsfåren

 

Våra får betar sommartid på naturreservat i Fjällbackas skärgård samt Tjurpannans natureservat utanför Grebbestad. På vintern hålls de i lösdrift på gården. Uppfödningen är ekologisk.

 

Fåren är av rasen Gotlandsfår som är en förädlad svensk lantras. Genom urval för storlek och pälskvalitet har gotlandsfåret utvecklats till en effektiv ras för produktion av kött och pälsskinn.

 

Lammen föds svarta men under sommaren ljusnar de och blir grå i olika nyanser. Till rasens absoluta särdrag hör den lockiga och glansiga ullen. Vilket ger en lammfäll som är unik i världen och eftertraktas långt utanför Sveriges gränser.