Hem


På Grimslättgård bedriver vi ekologiskt jordbruk med inriktning på naturvård med uppfödning av får och kor.

Vi arbetar för ett jordbruk som ska berika naturen, ge djuren bästa förutsättningarna för ett bra liv och bidrar till att hålla skärgårdens örtrika saltängar och fastlandets bördiga jordar öppna!